Fundusze inwestycyjne i ksiegowosc – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego

Outsourcing polega na wydzieleniu ze struktury przedsiębiorstwa niektórych funkcji czy procesów wspomagających i powierzeniu ich pod opiekę wyspecjalizowanym w danej dziedzinie przedsiębiorstwom zewnętrznym. Dzięki temu pozwala się on skoncentrować na kluczowych elementach działalności organizacji.

Outsourcing w księgowości

Każda firma powinna należycie prowadzić rachunkowość. Jednak duże coraz częściej decydują się na powierzenie nadzorowania swoich ksiąg firmom świadczącym outsourcing księgowy. Takie rozwiązanie niesie z sobą wiele korzyści:

– oszczędności – objawiają się one w wielu aspektach, na przykład przedsiębiorstwo nie musi szukać na rynku pracy wyspecjalizowanego pracownika, ponieważ w firmie outsourcingowej  pracują eksperci. Zatrudnienie ich do realizacji konkretnych zadań okazuje się tańsze niż utrzymanie analogicznego stanowiska pracy w własnej firmie.

– świadczenie wielu usług – biura rachunkowe skupiają się nie tylko na księgowości, ale dzięki pracy większej liczby osób o różnych specjalizacjach, oferują dodatkowe usługi,

– jakość usług – przedsiębiorca, który decyduje się na kontakt z firmą zewnętrzną, zyskuje pewność, że jego sprawami będą zajmować się profesjonaliści w danej dziedzinie. Łatwiej zaufać firmie zewnętrznej, szczególnie uznanej na rynku, niż niewypróbowanemu pracownikowi.

Outsourcing funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne charakteryzują się zbiorowym lokowaniem środków pieniężnych. Tworzone są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W ten sposób za środki inwestujących kupowane są akcje, obligacje, bony skarbowe. Zysk z takiej inwestycji jest uzależniony od zmian na giełdzie papierów wartościowych. Regulacje odnośnie inwestowania określa ustawa o funduszach inwestycyjnych.

Obsługa funduszy inwestycyjnych przez firmy zewnętrzne jest dobrym rozwiązaniem dla osób rozpoczynających takie inwestycje. Pomoc skupia się przede wszystkim na udzielaniu pomocy prawnej związanej z tworzeniem funduszu, spisaniem umów w związku ze zmianą właścicielską aktywów, statusem i regulaminem funduszu. Firmy outsourcingowe świadczą także usługi w zakresie emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz sporządzenia warunków uczestnictwa w funduszu. Rachunkowość polega na prowadzeniu ksiąg, wycenie aktywów i uzgadnianiem cen z instytucjami przyjmującymi depozyt. Obsługa księgowa skupia się na ustalaniu i przestrzeganiu procedur pomiędzy stronami: zleceniobiorcą, depozytariuszem oraz towarzystwem. Sprawuje także nadzór nad przestrzeganiem limitów inwestycyjnych. Jednakże aby bezpiecznie zarządzać tego typu funduszami należy być na bieżąco z obowiązującymi zasadami obowiązującymi na rynku. Obowiązkowy jest także ciągły kontakt z bankiem. Dlatego najlepiej będzie przekazać część obowiązków firmie świadczącej usługi outsourcingowe. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest fakt gromadzenia wszystkich danych w jednym, bezpiecznym miejscu. Dzięki temu profesjonalni księgowi będą w stanie przygotować niezbędne, często czasochłonne sprawozdania potrzebne Komisji Nadzoru Finansowego, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, Narodowemu Bankowi Polskiemu lub innym instytucjom.

Podsumowując, zlecenie niektórych rozwiązań firmom zewnętrznym okazuje się najlepszym z możliwych rozwiązań. Zarządzający firmą koncentrują się na naprawdę ważnych dla niej działaniach. Powierzenie prowadzenia ksiąg i spraw kadrowo-płacowych podmiotowi zewnętrznemu daje przedsiębiorcom pewność, że wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa zostaną spełnione przy zachowaniu najwyższych standardów.

Inspirowane: mddp-outsourcing.pl – elektroniczne sprawozdania finansowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here