Halas w zakladzie pracy a sprezarki – jakie urzadzenia wybrac

Hałas to najczęściej występujący czynnik szkodliwy w miejscu pracy. W 2017 roku według danych GUS ponad 45,6% ogólnej liczby pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi było narażonych właśnie na hałas. Praca w takich warunkach działa negatywnie na zdrowie pracowników, ale również wpływa na ich mniejszą wydajność i gorsze samopoczucie. Jednym ze źródeł hałasu w miejscu pracy jest sprężarka powietrza. Jak wybrać urządzenia, by minimalizować ekspozycję na hałas?

Wymogi prawne

Przepisy dotyczące akceptowanego poziomu hałasu w miejscu pracy wynikają wprost z ustawodawstwa unijnego, przykładem jest chociażby dyrektywa 2006/42/WE, która zobowiązuje producentów do wytwarzania maszyn emitujących hałas możliwie najniższego poziomu, jak i do instalowania systemów wygłuszających w pomieszczeniach, w których przebywają pracownicy. Dyrektywa określa również, że w przypadku narażenia na hałas o natężeniu przewyższającym 70 dB pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej w postaci ochronników słuchu. Pracodawca musi również na bieżąco informować ich o istniejącym zagrożeniu.

Chociaż sprężarka powietrza zazwyczaj nie jest najgłośniejszym urządzeniem w zakładzie produkcyjnym, to również ona może przyczyniać się podnoszenia ogólnego poziomu hałasu. Czym się kierować przy doborze urządzenia, aby tego uniknąć?

Nowoczesne rozwiązania

Do tej pory, aby zminimalizować skutki nadmiernej ekspozycji na hałas, najczęściej wykorzystywano ochronniki słuchu. Znacznie pogarszają one jednak komfort pracy, utrudniają komunikację i należy je raczej rozpatrywać jako rozwiązanie doraźne. Oprócz nich dosyć popularne bywało fizyczne izolowanie sprężarek od otoczenia, np. przez instalowanie ich w innym pomieszczeniu lub wykorzystywanie osłon i ekranów akustycznych. Niestety rozwiązania te nie zawsze przynosiły pożądane rezultaty lub wiązały się z ponoszeniem znacznych nakładów.

Znaczną poprawę w zakresie emitowanego hałasu udało się uzyskać dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań, dotyczących m.in. konstrukcji samej sprężarki. Wykorzystanie napędu śrubowego i tłokowego połączonego z optymalizacją gabarytów, kształtu i rodzaju stopnia śrubowego przynosi znaczne korzyści, zarówno obniżając poziom emitowanego hałasu, jak i zwiększając efektywność pracy samego urządzenia. Właśnie takie rozwiązania zdecydowała się wdrożyć w swoich produktach firma BOGE. Nowy stopień śrubowy o nazwie BOGE Effilence dzięki przeprojektowaniu stopnia sprężającego wykorzystującego profil śrubowy 5:6 przyczynił się do zmniejszenia natężenia dźwięków w trakcie pracy urządzenia. Było to możliwe dzięki zmniejszeniu prędkości obrotowej rotorów wykorzystywanych w sprężarkach. Są one wyposażone w lepszą niż dotychczas izolację akustyczną już od samego rdzenia, co dodatkowo pozwoliło obniżyć poziom hałasu.

Ograniczenie emitowanego hałasu, jaki generuje sprężarka powietrza, przynosi wymierne korzyści. Ułatwia komunikację, poprawia zdrowie i samopoczucie pracowników oraz ich efektywność w miejscu pracy. Decydując się na nowatorskie rozwiązywania oferowane przez firmę BOGE, można to osiągnąć łatwiej niż kiedykolwiek przedtem.

Źródło: Bogepolska.pl – sprężarki powietrza

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here