Jak wyjasnic pacjentowi przebieg procesu leczenia

Leczenie implantologiczne jest złożonym procesem, na który składa się kilka etapów. Zanim jednak pacjent podejmie ostateczną decyzję odnośnie wszczepienia implantu w klinice stomatologicznej, do obowiązku lekarza przeprowadzającego zabieg należy wyjaśnienie wszystkich zawiłości związanych z zabiegiem. Jak zatem powinna wyglądać komunikacja z pacjentem w kwestii wykonania implantacji?

Przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego lekarz powinien przeprowadzić szczegółowy wywiad z pacjentem, po to, by wykluczyć ewentualne przeciwwskazania dyskwalifikujące pacjenta do zabiegu, bądź takie, które mogą stanowić powikłania przy zabiegu. Poza sama rozmową kluczowe będą w analizie sytuacji w jamie ustnej pacjenta zdjęcia pantomograficzne oraz tomografia komputerowa. Dzięki takim badaniom lekarz ma jasną sytuację na temat warunków anatomicznych pacjenta, może ocenić stan tkanki kostnej, ilość miejsca do implantacji, czy kwestię położenia zatok. Dzięki tym informacjom stomatolog może dobrać odpowiednią metodę leczenia chirurgicznego oraz w późniejszym czasie- odbudowy protetycznej.

Rozmowa z pacjentem

Przed wykonaniem zabiegu implantacji bardzo ważne jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z pacjentem dotyczącego ogólnego stanu zdrowia oraz wykonanie szczegółowego badania klinicznego. Jest to istotne, ponieważ dzięki temu lekarz może ustalić dokładny plan leczenia, wyeliminować wszystkie wątpliwości, jakie ma pacjent i dzięki temu w pełni uświadomić pacjentowi konieczność przeprowadzenia zabiegu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na choroby serca, płuc, nerek, układu trawiennego, kwestię zaburzenia krzepnięcia krwi, a także istotną w tym wypadku kwestię palenia tytoniu. Pacjent powinien również poinformować lekarza o przyjmowanych lekach,  ponieważ niektóre mogą powodować powikłania, tj. martwica kości, a w przypadku implantacji kwestia osteointegracji, czyli zintegrowania się wszczepu z kością pacjenta jest kluczowa.

Zgoda na zabieg

Lekarz jest zobowiązany do poinformowania pacjenta o możliwych niepowodzeniach leczenia oraz zaproponować zastępczą metodę uzupełnienia braków w uzębieniu. Pacjent musi posiadać pełną świadomość procesu leczenia i możliwego ryzyka, ponieważ przed przystąpieniem do zabiegu podpisuje zgodę na przeprowadzenie zabiegu implantacji. Kontrolowane przez lekarza choroby układu krążenia, osteoporoza czy długotrwałe przyjmowanie niektórych leków nie jest przeciwwskazaniem do zabiegu implantacji należy jednak w tym wypadku zachować wszelkie środki ostrożności podczas wykonywania zabiegu. Podczas wywiadu z pacjentem lekarz musi zwrócić uwagę na stan psychiczny pacjenta, ocenić jego stan emocjonalny i motywację do przestrzegania wszystkich zaleceń pozabiegowych.

Jak nauczyć się właściwej komunikacji z pacjentem?

Kwestia właściwej komunikacji z pacjentem jest obszernie omawiana w trakcie szkoleń wchodzących w skład cyklu Curriculum Implantologiczne, który od kilku lat prowadzi warszawskie centrum szkoleniowe Dental Skills Institute. Poza stricte praktycznymi tematami, które poruszane są na szkoleniach, takimi jak np.: podstawy implantologii, anatomia, czy protetyka na implantach, dużą uwagę poświęca się kwestii przygotowania pacjenta do zabiegu, w taki sposób, by był całkowicie świadomy przebiegu leczenia i jego konsekwencji.

Badanie kliniczne

Podczas wykonywania badania klinicznego należy rozpoznać i wyeliminować wszystkie patologiczne zmiany w układzie jamy ustnej. W trakcie badania lekarz diagnozuje stan błony śluzowej czy uszkodzenie wyrostka zębodołowego. Ocenie podlegają również warunki okluzyjne, czyli stykanie się zębów górnych z dolnymi. Kwestią istotna przed przystąpieniem do zabiegu implantacji jest również ocena grubości kości w miejscu, gdzie ma być wszczepiony implant. Braki kostne nie są jednak wykluczające, ponieważ dzisiejsza implantologia przewiduje odbudowę kości biomateriałami kościozastępczymi.

Badanie radiologiczne

Dzięki badaniom radiologicznym można uzyskać wiele cennych informacji dotyczących grubości kości oraz jakości kości, dna zatoki szczękowej, torbieli, a także obecności zębów zatrzymanych czy możliwych nieprawidłowości. Zdjęcie pantomograficzne jest również pomocne już po wykonaniu zabiegu, żeby ocenić poprawność wszczepionego implantu, w późniejszej fazie dzięki temu badaniu można sprawdzić kwestie integracji wszczepu z kością pacjenta. Dodatkowo za pomocą pantomogramu można ocenić dokładność przymocowania korony do implantu. Dzięki tomografii komputerowej możemy ocenić stan tkanek miękkich wokół implantu, a także dokonać szczegółowych pomiarów kości.

Kompetencje lekarza

Właściwe podejście do pacjenta wymaga od lekarza nie tylko wiedzy i doświadczenia klinicznego, ale również kompetencji komunikacyjnych, przeprowadzenia wszystkich koniecznych badań, jak również trochę wiedzy psychologicznej pozwalającej na ocenę stanu psychicznego pacjenta i jego świadomości co do wykonywanych procedur zabiegowych. Dobry stomatolog zanim rozpocznie leczenie, informuje pacjenta o tym, jak będzie wyglądał proces leczenia, przeprowadza wszystkie niezbędne badania, planuje leczenie, by na koniec przeprowadzić pacjenta przez ten proces, podsumowując go najlepszym możliwym efektem estetycznym.

Inspirowane: Dsi-edu.com – szkolenie protetyka na implantach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here