wirtualny prosument

Stopniowo wzrasta w Polsce udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto. Obecnie przyjęty cel zakłada osiągnięcie 15-procentowego udziału do końca roku 2020. Istnieją obawy, że nie uda się go osiągnąć, jeśli nie dojdzie do znaczącego rozwoju energetyki prosumenckiej. Z tego powodu rząd uchwalił wiele nowych przepisów, mających zachęcić Polaków do inwestowania w instalacje fotowoltaiczne, a w planach są kolejne.

Jak wygląda obecna sytuacja na rynku PV w Polsce?

W dobie rosnących cen energii pozyskiwanej z węgla przestawienie się na instalacje fotowoltaiczne jest doskonałym sposobem na ograniczenie kosztów ponoszonych przez polskie przedsiębiorstwa, ale też przez gospodarstwa domowe. W I kwartale 2019 r. liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce wyniosła ok, 85,6 tys. jednostek. Jest to znacząca poprawa w porównaniu do 16 tys. instalacji w 2016 roku. Prognozy (zlikwidowanego już) Ministerstwa Przedsiębiorczości  i Technologii wskazują, że istnieje dla Polski realna szansa na zajęcie czwartego miejsca w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o roczne przyrosty mocy fotowoltaicznych. Oczywiście pod warunkiem, że utrzymamy obecne tempo rozwoju rynku PV.

W 2018 roku wzrósł koszt uprawnień do emisji CO2 – z 5 euro do 20 euro. Wzrosły także ceny węgla dla naszego sektora energetycznego. Oprócz tego należy wziąć pod uwagę fakt, że średnia emisyjność CO2 przy produkcji 1 MWh jest o wiele większa w Polsce niż u naszych sąsiadów. Stopniowe przestawianie się na energie odnawialne jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zleciło firmie Ernst & Young przygotowanie raportu dotyczącego przepisów prawnych mających pobudzić rozwój energetyki prosumenckiej. Zawarte w nim propozycje mają przyczynić się do zwiększenia tempa rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na sposoby, które mają zachęcić osoby fizyczne do montażu paneli fotowoltaicznych.

Zachęta do ekologicznych rozwiązań

Obecnie prosumenci mogą korzystać z różnych form dofinansowania instalacji paneli słonecznych. Przykładem jest program „Czyste powietrze”. Jest on przeznaczony dla osób fizycznych, które chcą zredukować emisję zanieczyszczeń lub poprawić efektywność energetyczną swojego gospodarstwa domowego. Po złożeniu wniosku możliwe jest uzyskanie dotacji kredytu na preferencyjnych warunkach na instalacje odnawialnych źródeł energii. Chodzi tu m.in. o instalacje fotowoltaiczne. Z kolei program „Mój Prąd” skupia się wyłącznie na  montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli takich, które wytwarzają od 2 do 10 kW mocy instalacjach fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10kW.. Możliwe jest uzyskanie dofinansowanie na poziomie 50% kosztów takiej instalacji. Istnieje jednak górny limit tej pomocy i wynosi on 5 tys. złotych.

Oprócz tego od 1 stycznia 2019 roku możliwe jest korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Obejmuje ona między innymi odjęcie od podstawy opodatkowania PIT maksymalnie 53 tys. zł, które wydaliśmy na instalację zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej paneli fotowoltaicznych. Z kolei 29 sierpnia wszedł w życie tak zwany „Pakiet Prosumencki”. Składa się on nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz kilku innych ustaw. Dzięki niemu przedsiębiorcy mają możliwość produkowania energii na własne potrzeby. Wszelkie nadwyżki mogą natomiast rozliczać w korzystnym systemie opustów. Możliwe jest także przenoszenie zgromadzonych nadwyżek wyprodukowanej energii na kolejne okresy rozliczeniowe. Kolejnym ułatwieniem dla prosumentów jest ujednolicenie stawek VAT dla domowych instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie obejmie obejmuje jednakowa stawka 8-procentowa, która dotychczas obowiązywała wyłącznie na instalacje dachowe zamontowane na dachach budynków mieszkalnych.

Czego spodziewać się w 2020 roku?

Rząd planuje wprowadzić kolejne zmiany do końca pierwszego kwartału nadchodzącego roku. Chodzi między innymi o zrealizowanie koncepcji wirtualnego prosumenta. W ten sposób spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły wytwarzać energię w modelu prosumenckim. Oprócz tego planowane są zmiany w zakresie mechanizmu rozliczania opłaty dystrybucyjnej. Rząd chce także wprowadzenie uproszczeń w systemie opustów prosumenckich. Możliwe stanie się wysyłanie i pobieranie z sieci takiej samej ilości prądu. Obecnie producenci otrzymują 20-30% mniej energii.

Wszystkie te zmiany mają na celu rozwój energetyki prosumenckiej. Zgodnie z opinią specjalistów, tylko w ten sposób uda nam się osiągnąć 15% udział OZE w ogólnej produkcji elektrycznej w Polsce. Jeśli rozważasz montaż paneli fotowoltaicznych, w nadchodzącym roku możesz spodziewać się kolejnych pozytywnych zmian, które obniżą koszty instalacji PV i pozwolą Ci cieszyć się niższymi rachunkami za prąd w gospodarstwie domowym i firmie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here