Legalizacja wagi - czy wiesz na czym polega?

Wagi elektronowe to sprzęt zbawienny do prowadzenia działalności gospodarczej – używane są one nie tylko w sklepach specjalizujących się w sprzedaży materiałów na wagę, ale dodatkowo w magazynach czy zakładach wytwórczych. Zanim jednakże dana waga może zostać zagospodarowana do zważenia towaru, który ma trafić do dalszego obrotu, musi zostać wcześniej uprawniona. Co to oznacza?

Co to jest walidacja wagi?

Legalizacja wagi to potwierdzenie wydawane przez Urząd Miar, że dana waga dokonuje sprawdzianu ładunku danego produktu z precyzją dostarczoną na tabliczce znamionowej. Błąd pomiaru wagi nie może naruszać określonej wartości – dla wag sprzedawczyń margines błędu wynosi 5 gramów, zaś dla wag magazynowych od 20 do 50 gramów. O ile dane narzędzie pokazuje efekt nie naruszający adekwatnej wagi obiektu o wartość wymienioną na tabliczce znamionowej, może zostać uprawomocnione i dopuszczone do pożytku komercyjnego.

Które wagi muszą zostać zalegalizowane?

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 11 grudnia 2003 r o legalnej kontroli metrologicznej, walidacji muszą zostać poddane wagi używane pomiędzy innymi:

  • W obrocie handlowym
  • Przy wytwarzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach
  • W trakcie analiz w laboratoriach lekarskich i farmaceutycznych
  • Przy paczkowaniu towarów
  • Przy rachowaniu opłat targowych, ceł, podatków, kar, wynagrodzeń i innych tego gatunku opłat
  • Przy wydawaniu cenzurek w zachowaniach jurydycznych poprzez biegłych i ekspertów
  • Na przestrzeni monitorowania, diagnozowania i leczenia pacjenta.

Kiedy waga powinna zostać zgłoszona do legalizacji?

Wagi z czasem mogą ulec zużyciu, co odbija się na ich czułości. Z tego powodu każda waga, ażeby mogła zostać w pożytku, winna w odpowiednich przedziałach czasowych być drugi raz uprawniona. Zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2006r. „O zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw”, wagi muszą pozostać poddane pierwszej walidacji w terminie do 3 lat od wyceny odpowiedniości, licząc od 1 grudnia roku w którym sprawiono wyceny kongruencje. To znaczy, że waga kupiona na przykład. w roku 2010, musi zostać poddana legalizacji do 31 grudnia 2013 r. Druga i kolejne walidacje muszą odbyć się w biegu 25 miesięcy od dawnej, licząc od 1 dnia miesiąca w którym została zrealizowana dotychczasowa legalizacja. Dla przykładu waga zalegalizowana po raz pierwszy w kwietniu 2013 roku musi zostać uprawniona znowu do końca kwietnia 2015 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here