Spolka z o.o. a uproszczona spolka akcyjna – porownanie

W 2020 roku w Polsce będzie można prowadzić nowy rodzaj spółki, tzw. uproszczoną spółkę akcyjną. Charakteryzuje ją niepodzielność akcji. Ponadto akcje nie są częścią kapitału akcyjnego ani nie mają wartości nominalnej. W przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uproszczona spółka akcyjna nie posiada stałego kapitału. Oznacza to, że nie będzie on wykazany w umowie spółki, a także nie będzie potrzeby stosowania procedury zmiany wysokości kapitału akcyjnego. Uproszczona spółka akcyjna wyróżnia się również brakiem wymogu istnienia rady nadzorczej. Wymagane jest jedynie zawiązanie zarządu spółki albo rady dyrektorów.

Założenie

Nowy rodzaj spółki charakteryzuje uproszczony proces rejestracji. Aby założyć spółkę z o.o. należy sporządzić umowę spółki lub akt założycielski (w przypadku spółki jednoosobowej) w formie aktu notarialnego. Dokument ten powinien zawierać nazwę i siedzibę spółki, zakres działalności, określony kapitał, informacje na temat liczby i wartości udziałów wspólników oraz czas trwania, jeśli jest on określony. Kolejnym krokiem jest wniesienie wkładów przez wspólników, a następnie powołanie zarządu. Później spółkę należy wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zgłosić ją do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na końcu należy założyć rachunek bankowy spółki i wybrać podmiot prowadzący księgowość.

W przypadku uproszczonej spółki akcyjnej procedura ta wygląda znacznie łatwiej. W praktyce wystarczy rejestracja elektroniczna, która trwa 24 godziny i przeprowadzana jest za pomocą ustalonego formularza. Jest możliwa również tradycyjna forma rejestracji przewidziana dla osób niechętnie korzystających z internetu. Aktem regulującym funkcjonowanie spółki jest umowa w formie aktu notarialnego, w której określa się nazwę i siedzibę, zakres działalności, liczbę, serię i numery akcji, ewentualne wkłady niepieniężne, ustanowione organy wewnątrz spółki wraz z liczbą członków oraz ewentualny czas trwania. Następnie należy wpisać spółkę do KRS oraz wyrobić numery NIP i REGON.

Kapitał

Kapitał akcyjny nowego rodzaju spółki składa się z wkładów pieniężnych i niepieniężnych wnoszonych w celu pokrycia akcji. Taki rodzaj kapitału jest nowy w polskim prawodawstwie. Kwota kapitału ma decydować o wysokości nadwyżki bilansowej, a więc środki te będzie można wypłacać akcjonariuszom jako dywidendę. Jednakże wypłaty te nie mogą przekroczyć 5% zobowiązań spółki. Jeżeli akcjonariusz otrzyma wypłatę niezgodnie z prawem, będzie musiał dokonać jej zwrotu. Wysokość kapitału nie jest stała, ale jest jawna i umieszczana na wszelkiego rodzaju pismach, zamówieniach i stronach internetowych spółki.

Organy

Założyciele uproszczonej spółki akcyjnej dostają do wyboru ścieżkę z samym zarządem spółki lub ścieżkę z zarządem i radą nadzorczą. W kontraście do spółki z o.o., uproszczona spółka akcyjna wprowadza możliwość powołania rady dyrektorów, która ma łączyć uprawnienia zarządu i rady nadzorczej spółki. Rada ta może być jednoosobowa lub wieloosobowa. W drugim przypadku dyrektorów dzieli się na wykonawczych i niewykonawczych. Ci niewykonawczy będą kontrolować działanie spółki.

Biuro rachunkowe – sposób na rzetelną księgowość w firmie

Współpraca z biurem rachunkowym jest zalecana w przypadku zakładania spółki, a szczególnie kiedy decydujemy się na jej nowy rodzaj. Współpraca z takim biurem jest bardzo pomocna ze względu na oszczędność czasu – przedsiębiorca ma czas na załatwienie spraw bieżących, jakie pojawiają się na co dzień, ponieważ nie musi sam zajmować się finansami. Drugą korzyścią jest wsparcie fachowców – pracownicy biur rachunkowych mają wykształcenie oraz doświadczenie w tej dziedzinie. Decydując się na współpracę z takim biurem zyskujemy również bezpieczeństwo i oszczędności. Pracownicy biura rachunkowego mają aktualną wiedzę na temat wszelkich zawiłości oraz zmian prawnych. Nie ma również potrzeby tworzenia stanowiska pracy dla księgowego, szkolenia go czy kupowania specjalnego oprogramowania.

Podsumowanie

Uproszczona spółka akcyjna to nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej. Do jej najważniejszych cech zalicza się brak sztywnego kapitału zakładowego, możliwość wniesienia wkładu w postaci niefinansowej (np. w formie pracy), prostsza rejestracja spółki, a także duża swoboda organizacyjna.

źródło: mddp-outsourcing.pl – biuro podatkowe Katowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here