Odzież robocza jest niezbędnym elementem wyposażenia pracowników w wielu przedsiębiorstwach. Nie tylko tam, gdzie występuje zwiększone ryzyko zabrudzenia odzieży własnej, ale również w miejscach, gdzie muszą być przestrzegane restrykcyjne zasady dotyczące higieny i sterylności. Warto jednak wiedzieć, jaką odzież roboczą wybrać oraz czym kierować się przy jej zakupie. Jakie funkcje spełnia i z jakich materiałów powinna być wykonywana? Nie bez znaczenia pozostają również kwestie prawne oraz obowiązujące normy krajowe i europejskie. Zgodność z normami zapewnia najwyższą jakość i skuteczność odzieży.

Normalizacja krajowa i europejska – bezpieczna odzież robocza

Normalizacji podlega szereg kwestii dotyczących procesów produkcyjnych, ochrony zdrowia i życia pracowników oraz zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy. Jeśli chodzi o normy związane ze środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz obuwiem i odzieżą roboczą, zapewniają one ujednolicenie wykonania oraz wymogów technologicznych. Większość kwestii jest regulowana za pomocą norm krajowych. W sytuacji gdy normy krajowe nie zostały stworzone, zastosowanie mają normy ogólnoeuropejskie. Oprócz zapewnienia kompatybilności normalizacja ma na celu także zapewnienie funkcjonalności i użyteczności, bezpieczeństwa użytkowania, a także ograniczenie niepotrzebnej różnorodności.

Cechy odzieży roboczej – na co zwrócić uwagę podczas wyboru

Odzież robocza, w zależności od branży, nieco się od siebie różni. Posiada jednak także pewne cechy wspólne łączące wszystkie typy odzieży roboczej. Oprócz funkcji ochronnych odzież robocza powinna zapewniać również komfort i swobodę noszenia. Oczywiście funkcje ochronne odzieży roboczej nie są tak rozległe, jak w przypadku odzieży stricte ochronnej. Dodatkowo odzież robocza musi być wytrzymała i wykonana z trwałych, odpornych na zniszczenie materiałów.

Ważne jest także, aby odzież robocza była ściśle dostosowana do funkcji, jaką będzie pełnić. Używana w miejscach wilgotnych i mokrych odzież powinna być wykonana z materiałów nieprzemakalnych, natomiast w miejscach o podwyższonej temperaturze otoczenia wykorzystywana odzież robocza powinna zapewniać izolację przed wysoką temperaturą i być odporna na zajęcie się ogniem. Z kolei zatrudnionym pracującym na powietrzu powinno się zapewnić ochronę przed słońcem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Podstawowy podział odzieży roboczej dotyczy jej przydatności w konkretnych branżach czy zawodach, takich jak ogrodnictwo, gastronomia, medycyna, a także szeroko pojęta branża budowlana i mechaniczna.

Normy dotyczące odzieży roboczej

Istnieje szereg norm dotyczących wykonania i użytkowania odzieży roboczej. Warto znać choćby najważniejsze z nich, aby przy zakupie odzieży roboczej wiedzieć, co oznaczają konkretne symbole oraz skróty. Kupując odzież roboczą, należy zwrócić uwagę, by posiadała ona oznaczenia dotyczące zgodności z konkretnymi normami. To one gwarantują bezpieczeństwo – pracownika, ale również pracodawcy, który odpowiada za życie i zdrowie zatrudnianych przez niego osób.

Odzież robocza, według przepisów prawa, definiowana jest jako „odzież zabezpieczająca lub zastępująca odzież własną pracownika w warunkach, w których nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia”. Najważniejszą normą jest PN-EN ISO 13688 Odzież ochronna – Wymagania ogólne. Dodatkowo odzież robocza powinna być zgodna z normą PN-P-84525:1998 Odzież robocza – Ubrania robocze. Zawiera ona wymagania dotyczące ubrań roboczych w zależności od ich przeznaczenia. Ponadto można w niej znaleźć podstawowe definicje, wymagania projektowe i produkcyjne oraz technologię konfekcjonowania, właściwości techniczne i użytkowe materiałów. Ponadto, w zależności od branży i typu odzieży roboczej, zastosowanie znajdują normy PN-89/P-84505/01-05 Odzież robocza. Fartuchy. Postanowienia ogólne, PN-P-84525:1998 Odzież robocza. Ubrania robocze. Wymagania, PN-92/P-84683 Odzież robocza. Koszule męskie, a także PN-92/P-84684 Odzież robocza. Kombinezony. Tylko zgodność z powyższymi normami gwarantuje najwyższą jakość wykonania i skuteczność odzieży roboczej.

Źródło: Glovex – sklep BHP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here