Prace na wysokości nie są rzadkością w zakładach przemysłowych i innych gałęziach gospodarki. Niejednokrotnie nawet prace budowlane wymagają wykonania zadań na znacznej wysokości. Każdorazowo stanowi to pewne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Dlatego niezwykle ważne jest odpowiednie zabezpieczenie osób zatrudnionych. Jednak dobry i skuteczny sprzęt chroniący przed upadkiem to dopiero połowa drogi do bezpieczeństwa. Równie ważne jest ich prawidłowe użytkowanie i przeszkolenie z tego zakresu pracowników. Jak więc odpowiednio użytkować sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, aby był on maksymalnie skuteczny?

Upadki z wysokości, jako wypadki w pracy

Upadek z wysokości jest jednym z najczęstszych wypadków w pracy. Według Państwowej Inspekcji Pracy 70% śmiertelnych wypadków w miejscu pracy jest spowodowanych właśnie upadkiem z wysokości

Upadek taki może również zakończyć się trwałym kalectwem na skutek złamania kręgosłupa. Dlatego też tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie pracowników wykonujących niebezpieczne prace na wysokościach. Państwowa Inspekcja Pracy donosi również, że niemal 20% wypadków w pracy spowodowanych upadkiem z wysokości dotyczy branży budowlanej. Dane te każdego roku wahają się jedynie o ułamek punktów procentowych i niestety wciąż pozostają na zatrważająco wysokim poziomie. Przyczyn upadków z wysokości podczas pracy jest kilka. Przede wszystkim dotyczą one pracowników, którzy zaniechali zastosowania jakiegokolwiek zabezpieczenia podczas prac na wysokości. Jednak równie często jako przyczynę wskazuje się niewłaściwy dobór do sytuacji oraz nieprawidłowe użytkowanie środków ochrony przed upadkiem z wysokości. Co więcej, nierzadko któraś z tych przyczyn, w połączeniu z błędem ludzkim, także jest tragiczna w skutkach. Błędem tym może być obniżona koncentracja pracownika, niewłaściwe jego przeszkolenie z użytkowania środków ochrony przed upadkiem oraz niedostateczny nadzór przełożonego podczas wykonywania prac na wysokości.

Prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Skuteczność sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości to nie tylko jego prawidłowy wybór i wysoka jakość wykonania. Sprzęt asekuracyjny zalicza się do specyficznej grupy środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które aby mogły być skuteczne, muszą być zamontowane i użytkowane prawidłowo. W tym celu niezbędne jest przeszkolenie pracowników mających pracować na wysokości z użyciem sprzętu asekuracyjnego. O ile użytkowanie środków ochrony zbiorowej zazwyczaj nie nastręcza większych trudności, o tyle sprzęt asekuracyjny będący środkami ochrony indywidualnej bywa już nieco bardziej problematyczny. 

Do grupy środków ochrony zbiorowej można zaliczyć balustrady, poręcze z krawężnikiem oraz siatki bezpieczeństwa. Natomiast na sprzęt ochrony indywidualnej składają się trzy podstawowe elementy, tj. podzespół kotwiczący (element zaczepowy), podzespół łączącoamortyzujący oraz szelki bezpieczeństwa. Te ostatnie muszą być zawsze założone przez pracownika. Ich zadaniem jest bezpieczne rozłożenie sił oddziałujących na jego działo podczas spadania. To właśnie do szelek przymocowany zostaje podzespół łączącoamortyzujący, który z kolei łagodzi skutki spadania pracownika z wysokości poprzez pochłanianie energii kinetycznej powstającej w tym procesie. 

Ostatnim, jednak równie ważnym elementem sprzętu asekuracyjnego jest podzespół kotwiczący. Stanowi on połączenie podzespołu łączącoamortyzującego z konstrukcją nośną. Punktem zaczepu podzespołu kotwiczącego mogą być na przykład belki nośne czy też stalowe kształtowniki. Ważne jest, że konstrukcja nośna, do której zostaje zamocowany podzespół kotwiczący musi wytrzymać obciążenie co najmniej 15 kN. W ten sposób zamocowany i zabezpieczony sprzęt asekuracyjny daje pewność skuteczności. 

Nie należy jednak zapominać, że równie ważnym elementem gwarantującym bezpieczeństwo są okresowe szkolenia z zakresu BHP dla pracowników oraz nadzór przełożonego nad pracami wykonywanymi na wysokości.

Źródło: Sklep BHP Prosave

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here