Czy możliwy jest aport do spółki komunalnej bez VAT?

Aport do spółki komunalnej bez VAT to kwestia wymagająca dokładnego wyjaśnienia. W myśl aktualnych przepisów składniki mienia przekazywane przez gminę w określonych okolicznościach mogą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w związku z czym wniesienie ich w postaci aportu do spółki jest wyłączone z opodatkowania VAT.

Jak dokonuje się likwidacji nierentownego zakładu budżetowego?

Z uwagi na całkowitą nieefektywność ekonomiczną zakładu budżetowego, brak możliwości dalszego rozwoju usług komunalnych lub też realizacji działań przekraczających zakres czynności wykonywanych na terenie gminy wybrana jednostka może rozważyć likwidację zakładu budżetowego. Są to zaplanowane działania, które powinny odbyć się w trybie wskazanym w art. 22 ustawy o gospodarce komunalnej. W tym celu gmina wnosi na pokrycie z kapitału zakładowego istniejącej już spółki wkład w formie całości mienia (z wyłączeniem nieruchomości, które są zasobem mieszkaniowym jednostki samorządu terytorialnego) podlegającego likwidacji zakładu budżetowego. Powstała w ten sposób spółka nabywa prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego, jak również przejmuje wykonywanie jego podstawowych zadań. Z uwagi na to, że gmina zawiera ze spółką umowę o administrowaniu, na podstawie której jest zobowiązana do poboru czynszu i innych opłat związanych z udostępnianiem mieszkań komunalnych, tego typu rozwiązanie gwarantuje także ciągłość działalności realizowanej przez zlikwidowany zakład budżetowy. W zamian za wniesiony wkład jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje 100% udziałów w powstałej w wyniku przekształcenia spółce.

Na jakich zasadach odbywa się aport do spółki, który nie podlega przepisom ustawy o VAT?

Według DKIS przedmiotem transakcji nie jest przedsiębiorstwo, lecz jedynie jego zorganizowana część, dlatego też przedmiotowa transakcja, zgodnie z oczekiwaniami wnioskodawcy, podlega wyłączeniu z opodatkowania VAT. Według interpretacji organu podatkowego gmina, która wykonuje zadania, prowadząc działalność w szerokim zakresie, ogranicza się do czynności realizowanych za pośrednictwem zakładu budżetowego. Oznacza to, że przedsiębiorstwo uznaje wszystkie składniki niematerialne i materialne związane z prowadzoną przez gminę działalnością gospodarczą. Według tego przeniesieniu ulegają nie tylko składniki powiązane z działalnością konkretnego zakładu budżetowego. W tym rozumieniu należy uznać, że przedmiotem aportu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa. Fiskus podkreślił również, że majątek zakładu budżetowego spełnia wszelkiego typu przesłanki umożliwiające uznanie go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ponieważ posiada wyodrębnienie organizacyjne, finansowe i funkcyjne. Jest to zespół składników majątkowych, które są w posiadaniu likwidowanego zakładu budżetowego, będąc zorganizowaną częścią danego przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym aport do spółki nie podlega przepisom ustawy o VAT. Wniesienie aportu rzeczowego przez gminę zwolnione z VAT obowiązuje m.in. w przypadku, gdy składniki materialne i niematerialne są wykorzystywane przez gminę wyłącznie na cele zwolnione z VAT.

Interpretacja przepisów podatkowych z 19 marca 2019 roku a aport do spółki komunalnej bez VAT

Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej w interpretacji z 19 marca 2019 roku rozstrzygnął kwestię dotyczącą możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT w sytuacji przekazania nieruchomości spółce gminnej w drodze aportu. W przypadku gdy gmina planuje przekazanie budynków do spółki gminnej w drodze aportu, a czynność ta odbywa się w zamian za udziały, transakcja może obejmować budynki mieszkalne, gdzie znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, a także budynki niemieszkalne. Nieruchomości, jeśli są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT, są zwolnione z tego obowiązku. Duże znaczenie ma to, aby gmina wskazała, że budynki zbywane na rzecz spółki nie są częścią zorganizowaną danego przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

Prawidłowa interpretacja podatkowa dotycząca aportu do spółki komunalnej powinna uwzględniać aktualne przepisy. Dzięki temu jest możliwe uzyskanie uzasadnionego zwolnienia z obowiązku VAT.

Źródło: Doradztwo podatkowe BTTP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here